© Multico, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu, Norway